zondag 25 maart 2012

De archivaris - Martha Cooley

Flap:" Matthias Lane is een man met vaste gewoonten, een archivaris in wiens leven zelden iets voorvalt wat zijn strakke orde verstoort. In de bibliotheek waar hij werkt, bevindt zich een collectie brieven van de dichter T.S. Eliot aan zijn vriendin Emily Hale, uit een periode waarin deze worstelde met huwelijksproblemen en geloofsvragen. Als een jonge dichteres, Roberta Spire, inzage vraagt in deze brieven - die verzegeld zijn tot het jaar 2010 - brengt zij Matthias' zelfdiscipline aan het wankelen en komen bij hem lang verdrongen herinneringen boven aan zijn eigen rampzalig verlopen huwelijk. De wezenlijke verschillen tussen Matthias en Judith, die vlak na de tweede wereldoorlog trouwden, bleken uiteindelijk groter dan hun verbondenheid. Als hun verwijdering een feit is, achterhaalt de gevoelige Judith, geobsedeerd door de holocaust, de schokkende waarheid over haar familie. De geestelijke crisis waarin zij verkeert, bereikt hierbij dan een tragisch dieptepunt. Terwijl Matthias worstelt met de aanhoudende wens van Roberta om de brieven in te zien, ziet hij zich na jaren van zorgvuldig gekoesterde behoedzaamheid gedwongen zijn emoties onder ogen te zien - met een onverwachte daad tot resultaat. "

ISBN 90-5333-747-4
315 blz'n

Geen opmerkingen: