dinsdag 27 januari 2009

De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans

1940 - oorlogsperiode in Nederland: Henri Osewoudt heeft een sigarenwinkeltje waar hij ook fotoafdrukken maakt. Kort voor het Duitse bewind komt ene Dorbeck, officier van het Nederlands leger bij hem langs en vraagt hem afdrukken van foto's te maken. Dorbeck lijkt als 2 druppels water op Henri. Deze leent hem dan ook burgerkledij en zet zo zijn eerste stappen in het verzet... Van films ontwikkelen tot het ombrengen van collaborateurs, wat Dorbeck hem vraagt voert Henri zonder erbij na te denken uit ... Bij verschillende opdrachten wordt zijn persoon vaak met Dorbecks identiteit verward. Bij de bevrijding pakken de Nederlandse instanties hem echter op en houden hem als verrader gevangen. Hij is op plaatsen gezien waar hij beweert niet geweest te zijn en de verwarring is alom. Hij beroept zich steeds op Dorbeck, gelast deze te zoeken want enkel hij kan Henri vrijpleiten, volgens Henri ... Maar Dorbeck blijft onvindbaar ... of is hij een illusie ?

335 blz'n

Geen opmerkingen: