woensdag 5 oktober 2016

Bonita Avenue - Peter Buwalda

Flap: " Wat als je kinderen zich tegen je keren ? Siem Sigerius, briljant wiskundige en Minister van Onderwijs, ontdekt dat zijn stiefdochter Joni en haar vriend een handeltje drijven dat het daglicht niet verdragen kan. Terzelfder tijd komt zijn echte zoon vrij uit de Scheveningse Staatsgevangenis, waarna alles in Sigerius' succesvolle bestaan onder druk komt te staan."

543 blz'n
ISBN 978 90 234 5429 9

Geen opmerkingen: