dinsdag 13 januari 2015

Bagdad Palace - Aster Berkhof

Flap:"Bagdad was vijftig jaar geleden een tolerante, vrij moderne stad. De jonge vrouwen liepen ongesluierd door de straten, de mannen zaten op de terrassen, ook tijdens de gebedsuren. Bidden mocht, maar moest niet. Volgens Amerikanen is het vandaag een donker hol, bevolkt met terroristen, fundamentalisten en zelfmoordenaars. Hoe kan dat ? vraagt Nicola Fransse, journaliste bij Reuter zich af. Ze trekt op onderzoek uit en wil antwoord op een paar prangende vragen: willen die zogenaamde terroristen niet gewoon hun land en hun olie terug ? Vormen de fundamentalisten, net zoals elders, meer dan een piepkleine minderheid die hard van de daken schreeuwt ? En vooral: zijn zelfmoordenaars geen misleide, gehersenspoelde robotten die het voor het geld doen ? Nicola Fransse verzeilt algauw in een bizar kluwen van onmenselijke trainingstechnieken. "

ISBN 90-5240-837-8
397 blz'n

13. A book set in a different country

Geen opmerkingen: