woensdag 5 juni 2013

Flauberts papegaai - Julian Barnes

Flap:" Geoffrey Braithwaite, een ouder wordend arts wiens vrouw is overleden, raakt gefascineerd door het leven en werk van Flaubert en reist regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de schrijver gewoond en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen in een poging te ontdekken wat er nu eigenlijk te weten valt over iemands leven - of het nu dat van Flaubert, dat van zijn overleden vrouw of van zijn eigen leven is.
Flauberts papegaai is een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van Julian Barnes. Het is een roman, het is een biografie van Flaubert, het is literaire kritiek en het is tevens commentaar op deze drie genres.

ISBN 978-90-467-0347-2
223 blz'n

Geen opmerkingen: