zaterdag 27 oktober 2012

Ansichten - Annie Proulx

Flap:" Evenals in haar wereldwijde bestseller Scheepsberichten roept Annie Proulx in Ansichten een fascinerend beeld op van het Amerika van de twintigste eeuw.
Loyal Blood vermoordt in een vlaag van woede zijn vriendin, pakt dezelfde avond nog zijn koffer en verlaat de ouderlijke boerderij voor een zwerftocht van tientallen jaren door de Verenigde Staten. De achterblijvers, van wie het leven ondertussen gewoon doorgaat, houdt hij door ansichten op de hoogte van zijn avonturen als moderne pionier.

506 blz'n
ISBN 90-417-0434

Geen opmerkingen: