dinsdag 19 juni 2012

Jane Eyre - Charlotte Brontë

Flap: " En was meneer Rochester nu nog lelijk in mijn ogen ? Nee, lezer - dankbaarheid en velerlei gedachtenassociaties, allemaal prettig en aangenaam, maakten zijn gezicht tot datgene wat ik het allerliefst zag."
"Jane Eyre is als kind verwaarloosd en vernederd, maar geknakt is ze nooit. Na haar harde kostschooljaren vindt ze werk als gouvernante en ontdekt ze de liefde van haar leven: de duistere en sardonische meneer Rochester. Maar Rochester koestert een monsterlijk geheim, verborgen op de zolder van Thornfield Hall - een geheim dat de geliefden uit elkaar dreigt te drijven."
ISBN 978-90-467-0329-8
559 blz'n

Geen opmerkingen: