zondag 12 februari 2012

De boerderij der dieren - George Orwell

Flap:"De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester - de mens - en nemen zelf de macht in handen. Omdat de varkens lang tevoren in het geheim lezen en schrijven hebben geleerd, worden zij als vanzelfsprekend de leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Helaas is hun karakter niet van even grote kwaliteit. De varkens breiden hun voorrechten steeds meer uit. Ze werpen zich op tot een nieuwe elite, wier macht niet geringer is dan die van de oude heersers. Op den duur wordt zelfs de gelijkheid als ideaal afgeschaft. Een catastrofale ineenstorting van de boerderij der dieren kan tenslotte niet uitblijven.
Het boek werd eind 1943 - begin 1944 geschreven en was door Orwell bedoeld als satire op de totalitaire staat en samenleving in het algemeen. De totalitaire leer, door Orwell in het later verschenen 1984 opnieuw met dodelijk sarcasme beschreven, wordt in De boerderij der dieren 'animalisme' genoemd. In deze al klassiek geworden satire valt veel terug te vinden over het socialisme-in-de-praktijk en het ondervuld blijven van de idealen die in de strijd tegen het fascisme zo stimulerend hadden gewerkt."
ISBN 90 295 331 0
143 blz'n

Geen opmerkingen: