zondag 15 januari 2012

Emma - Jane Austen

Flap:" Emma (1816) wordt algemeen beschouwd als Austens grootste prestatie. De heldin, die in de eerste zin al mooi, slim en rijk wordt genoemd, is zo antipathiek dat de schrijfster er zelf van uitging, dat behalve zijzelf niemand haar aardig zou vinden. Toch is dat niet zo: Emma is verwaand, bemoeizuchtig en kortzichtig en ze speelt met andere mensen, maar staat toch griezelig dicht bij onszelf. En juist dat maakt de lezer gelukkig, want Emma komt tot inkeer, ja zelfs tot inzicht en tot zelfkennis. En ze trouwt natuurlijk met de man die zo voor de hand lag dat ze hem finaal over het hoofd had gezien. Alles opgediend met juist die hoeveelheid ironie die tegen de zoetheid opweegt en de inleving overlet laat."
ISBN 90 253 0172 X
492 blz'n

Geen opmerkingen: